İnternetdən necə faydalanmalı

Müasir dövrdə internet artıq həyatımızın hər bir sahəsinə daxil olub. İnsanın şəxsi inkişafının ən önəmli tərəfi olan təhsil prosesi də internetdən təsirlənməyə bilməz. Doğrudur, məktəbdə alınan təhsil, müəllimlərlə və digər şagirdlərlə qarşılıqlı ünsiyyət öyrənmək üçün vacib faktorlardır, lakin internet vasitəsilə öz-özünə öyrənmənin də bir çox üstün cəhətləri var.

Abituriyentlər üçün
Tələbələr üçün
İnternetlə öyrənməyin 8 faydası

Məqalənin müəllifi: Mehin Cəbrayılova